Kan en patientskade anmeldes for sent

Anmeldes for sent?

Ja – en patientskade kan anmeldes for sent. En patientskade skal efter loven om klage-og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet være anmeldt til Patienterstatningen senest 3 år efter, at man har eller burde have fået kendskab til skaden. Dette betyder i praksis, – bliver du for eksempel påført en patientskade under en operation, vil forældelsesfristen regnes fra datoen for operationen og 3 år frem.   

Der vil dog kunne forekomme situationer hvor du ikke er klar over, at du er påført en patientskade, og der derfor er gået mere end 3 år. Det afgørende bliver derfor, om du burde vide, at du er påført en patientskade. 

Udover en forældelsesfrist på 3 år, gælder der en absolut 10 års forældelsesfrist regnet fra skadens forårsagelse. Det betyder i praksis, at selvom du måske kun har kendt til, at du er blevet påført en patientskade i fx 1 år, men skaden er sket for mere end 10 år siden, vil din sag være forældet, hvilket betyder at du ikke vil være berettiget til erstatning.  

Forældelsesfristen bestemmes ud fra loven om klage-og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet og ikke fra den almindelige forældelseslov, hvor der som hovedregel gælder en 30-årig forældelsesfrist. 

Forældelsesfristen tager ikke hensyn til personlige, familiære og andre problemer som man i en sygdomssituation udsættes for. Den tager heller ikke hensyn til, at du ikke vidste, eller ikke er blevet informeret om muligheden for at anmelde en patientskade, sagt på en anden måde – der er ikke lovmæssigt mulighed for, at ”undskylde” at en patientskadesag ikke er anmeldt rettidigt. 

Vores råd til dig er derfor:
  • Ved mistanke om en patientskadeskal du tage kontakt til egen læge med henblik på udredning og behandling af dine symptomer. En patientskade afgøres ofte ud fra journalmaterialet, hvorfor det er vigtigt, at du til hver kontakt med sundhedspersonalet, får fortalt dine symptomer, så disse noteres i journalen.

  • At du så hurtigt som muligt kontakter os med henblik på en vurdering af, om du er påført en patientskade. 
Patientskade anmeldes for sent