Erstatning for helbredsudgifter og andet tab

Helbredsudgifter og andet tab

Hvis du som følge af patientskaden har udgifter til medicin, behandling, kørsel m.v. kan du evt. få dine udgifter dækket. Udgifterne kan dækkes frem til din sags afslutning. 

Helbredsudgifterne dækker over udgifter til rimelige og nødvendige foranstaltninger, som har til formål at søge dig helbredt, eller som står i forbindelse med helbredelse. Heroverfor står udgifter, som alene har lindrende karakter, og disse udgifter kan ikke erstattes. 

Da helbredsudgifter er en erstatning, er det en betingelse, at du kan godtgøre at have lidt et tab, samt at dette økonomiske tab kan opgøres. Det betyder også, at hvis dine udgifter dækkes af private ulykkesforsikringer, Sygeforsikring Danmark, Sundhedsforsikringer m.m. kan du ikke få erstatning for udgifterne.

Eksempler på helbredsudgifter, der kan dækkes kan nævnes kiropraktorbehandlinger, fysioterapi, psykologbistand, medicin, proteser m.m.

Der kan ikke ydes erstatning for udgifter til behandling på privathospital eller lignende, hvis behandlingen kunne være givet gratis i det offentlige sundhedssystem.

Hvis din helbredstilstand nødvendiggør et varigt behov for f.eks. medicin som følge af patientskaden, kan der fastsættes et kapitaliseret engangserstatningsbeløb for dine fremtidige udgifter.  

Engangsbeløbet kan højst udgøre 10 x den årlige udgift. Beløbet nedsættes med 1 % for hvert år, man på skadestidspunktet var over 39 år. Var man fyldt 60 år, nedsættes beløbet med yderligere 1 % pr. år frem til og med de 69. år. 

Beløbet nedsættes ikke yderligere efter det 69. år, og det kan således højst nedsættes med 40 %.

Husk at gemme regningerne som bevis for dine udgifter.

Unge under uddannelse vil kunne få erstatning for ”andet tab”, hvis de har fået forlænget deres uddannelse som følge af patientskaden.

Erstatning for helbredsudgifter og andet tab er skattefri. 

Helbredsudgifter