Privatlivs- og cookiepolitik

Denne politik er en del af Patientskadehjælps dokumentation for, at den gældende persondatalov overholdes samt vores brug af cookies på hjemmesiden. 

Behandling af personoplysninger

Indsamling og behandling af personoplysninger, herunder følsomme personoplysninger, foretages altid i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning. Personoplysninger behandles alene, hvis der findes et grundlag herfor. Ligeledes er Patientskadehjælp opmærksom på, at virksomheden alene må behandle de personoplysninger, der er nødvendige for at opnå formålet, ligesom personoplysninger alene må videregives til tredjemand, såfremt der er et særskilt og sagligt grundlag herfor.

Selve den tekniske behandling af data sker ved brug af systemet Unik Advosys udbudt af it-firmaet Unik System Design A/S, Boulevarden 19E, 7100 Vejle, CVR-nr. 17512692

Nedenfor kan du læse om, hvilke informationer vi indsamler, med hvilket formål og hvordan vi behandler dine data. Du kan også læse, hvordan du får indsigt i og gør indsigelser mod data, der omhandler dig.

Patientskadehjælp er dataansvarlig

Patientskadehjælp er dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger, som vi indsamler eller på anden måde modtager som led i vores sagsbehandling.

Patientskadehjælp behandler personoplysninger i overensstemmelse ud fra de grundlæggende principper i persondataforordningen, artikel 5 for god databehandlingsskik om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed.

Vi prioriterer beskyttelse af persondata højt og har derfor vedtaget en intern persondatapolitik, som løbende vurderes for bedst muligt at sikre de persondata, som vi indhenter og modtager fra klienter eller tredjemand.

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Patientskadehjælp varetager juridisk rådgivning i forhold til patientskader. Dette nødvendiggør indsamling af særlig kategorier af personfølsomme oplysninger. Det betyder, at det er nødvendigt for os at indhente et samtykke fra klienten, inden vi kan varetage sagsbehandlingen. Ligeledes vil klienten modtage separat information om hvilke personoplysninger som vi behandler.

Hvor stammer personoplysningerne fra?

Vi modtager og indhenter løbende personoplysninger fra klienten gennem vores hjemmeside via kontaktformular, e-mailudveksling, breve og telefonsamtaler.

Klienten indestår for, at dennes egne personoplysninger er korrekte på det tidspunkt, hvor de gives til Patientskadehjælp. Vi opfordrer vores klienter til at orientere Patientskadehjælp, hvis der senere sker ændringer i oplysningerne, med henblik på at vi kan foretage en opdatering.

Personoplysninger og anden information om klienten, der indgår i en given sag, indhentes også efter samtykke fra klienten fra relevante eksterne kilder herunder myndigheder, andre rådgivere, praktiserende læger, speciallæger, sygehuse, arbejdsmedicinske klinikker, social-og sundhedsforvaltningen, skattevæsenet, fagforening og til tidligere eller nuværende arbejdsgivere

Videregivelse af personoplysninger

For at kunne varetage sagen med henblik på at opnå godtgørelse og erstatning, vil klientens data blive videregivet til – og behandlet af – Patienterstatningen, Ankenævnet for Patienterstatningen og de danske regioner.

Al udveksling af data er dog i det hele betinget af, at en indsamling, registrering og videregivelse er nødvendig i den konkrete sag for at kunne bistå vores klienter bedst muligt.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Patientskadehjælp opbevarer personoplysninger, så længe som det er nødvendigt i henhold til formålet med behandlingen, samt i henhold til regler om forældelse af formueretlige krav.

Patientskadehjælp sletter personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige for Patientskadehjælp at opbevare i forhold til det/de formål og retsgrundlag, som de behandles til.

Som udgangspunkt opbevarer vi alle relevante sagsrelaterede oplysninger i 10 år efter sagens afslutning, hvorefter de slettes i det hele.

Opbevaringsperioden på 10 år er af hensyn til vores mulighed for at imødegå eventuelle senere klager om rådgivningsansvar. For rådgivningsansvar gælder en absolut forældelsesfrist på 10 år. Derudover gælder der en absolut forældelsesfrist på 10 år, med hensyn til vores klienters muligheder for at få genoptaget sager uden at skulle indhente materialet på ny.

Ligeledes opbevarer vi endvidere altid bogføringsmateriale, og evt. oplysninger indhentet til brug for overholdelse af hvidvaskloven i 5 år. Dette med henblik på at overholde henholdsvis bogføringsloven og hvidvaskloven.

Behandlingssikkerhed og kommunikation via e-mail

Patientskadehjælp har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kommunikationen med klienten foretages som udgangspunkt via almindelig e-mail, når mailen ikke indeholder personfølsomme oplysninger. E-mail der indeholder personfølsomme oplysninger, vil kommunikationen ske som minimum med en TLS eller en SSL-sikker løsning. Det betyder, at forbindelse mellem vores server og din digitale postkasse er krypteret og oplysninger kan udveksles sikkert. 

Patientskadehjælp kan ikke garantere sikkerheden af de personoplysninger, som sendes til Patientskadehjælp via almindelig e-mail. Enhver fremsendelse af personoplysninger til Patientskadehjælp via almindelig e-mail sker derfor på eget ansvar.

Hvad er dine rettigheder?

Som registreret har du en række rettigheder efter persondataforordningen, som Patientskadehjælp som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde.

Registrerede har:

  • Ret til at anmode Patientskadehjælp om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger,
  • Ret til at trække sit samtykke til behandling af sine personoplysninger tilbage. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, som samtykket knytter sig til. Tilbagetrækkes samtykket før sagen er færdigbehandlet, vil klienten blive påkrævet at betale sagsomkostninger, som det fremgår af Patientskadehjælps forretningsbetingelser, som findes på patientskadehjaelp.dk
  • Ret til i visse tilfælde at gøre indsigelser mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger,
  • Ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen heraf begrænset,
  • Ret til at modtage personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet),
  • Ret til at indgive en klage til Datatilsynet over Patientskadehjælps behandling af dine personoplysninger. Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår af hjemmesiden: datatilsynet.dk

Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, kan du altid kontakte os. Vi vil hurtigst muligt derefter vende tilbage til dig.

Patientskadehjælp ApS
CVR-nr.: 42918172
Lundvej 1, 6800 Varde
E-mail: kontakt@patientskadehjaelp.dk            

Du kan ligeledes kontakte os via den sikre kontaktformular på vores hjemmeside www.patientskadehjaelp.dk. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder som findes på hjemmesiden www.datatilsynet.dk

Cookiepolitik

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold, generere statistik over brugen af hjemmesiden, huske dine præferencer som f.eks. valg af sprog, og med henblik på optimering af reklametiltag på de sociale medier.

Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter der har adgang til dem.

Hvad er cookies?

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies og undlade videre brug af websitet.
Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Du skal være opmærksom på, hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Vi anvender Google Analytics som tredjepart til indsamling af data baseret på cookies.

Personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser).

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil, og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og evt. oplysninger om din skade og helbred. Det vil typisk være i forbindelse med anvendelse af vores kontaktformular med henblik på vores vurdering.

Sikkerhed

Vi behandler dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål de er indsamlet til, og vil blive slettet når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Formål

Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, samt at kunne levere de services du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til. at optimere vores services og indhold.

Retsgrundlaget for behandlingen af din IP-adresse er Patientskadehjælps legitime interesser i, at generere brugbar og retvisende statistik over brugen af vores hjemmeside, optimere driften heraf, samt optimere markedsføringstiltag på sociale medier, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f. Se mere om Patientskadehjælps behandling af dine personoplysninger i Patientskadehjælps privatlivspolitik.

Periode for opbevaring

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen, og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter der er tale om i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne, og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Brugen af cookies er reguleret af “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr ” (også kaldet cookiebekendtgørelsen).

Du finder mere information om cookies via cookiebekendtgørelsen på retsinformations hjemmeside  www.retsinformation.dk samt Erhvervsstyrelsens vejledning om cookiebekendtgørelsen, som kan findes på erhvervsstyrelsens hjemmeside www.erhvervsstyrelsen.dk

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:
Patientskadehjælp ApS
Lundvej 1, 6800 Varde
Telefon: 20 82 83 55
E-mail:  kontakt@patientskadehjaelp.dk