Patientskade hjælp

Er du blevet påført en patientskade, kan du være berettiget til erstatning. 
Få en gratis forhåndsvurdering.

Patientskade

Hvis du i forbindelse med undersøgelse eller behandling påføres en skade, kan du være påført en patientskadesom kan give dig ret til erstatning. 

Hvis du i forbindelse med anvendelse af medicin har fået alvorlige og sjældne bivirkninger, disse bivirkninger kan være fysiske og eller psykiske, kan du være påført en patientskade, som kan give dig ret til erstatning.

Du kan være påført en patientskade, selvom du syntes at personalet gjorde deres bedste.
Når man vurderer om du er påført en patientskade, og om du har krav på erstatning, vurderer man ikke fagpersonalet.

Hvem er vi?

Annette Sanchez

Annette Sanchez er uddannet sygeplejerske i 1997, samt bachelor jura i 2015.

Hun har mange års erfaring indenfor forskellige sundhedsfaglige specialer, hvilket giver hende stort indsigt i sygdomme og behandlingsmetoder.

I hendes arbejde som sygeplejerske, har hun altid vægtet kontakten, kommunikationen og fagligheden til patienterne højt. Hendes erfaring med patientskader er, at langt største delen af patienterne/kunderne som påføres en patientskade gennemgår en krise. Hun finder det derfor helt afgørende i arbejdet med patientskader, at etablere en god kontakt og kommunikation mellem kunden, for at kunne varetage og yde den bedst mulige juridisk rådgivning og sagsbehandling.

Annette Sanchez har arbejdet med patientskader hos et større advokatfirma.  Hun har opnået en stor erfaring med vurdering af sager, at anmelde sager, at anke sager samt processkriftligt arbejde.

Udover bachelor i jura har hun deltaget i relevante kurser i forhold til personskaderetten.

Ricardo Sanchez

Ricardo Sanchez er uddannet læge i 1976. Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin siden 1988. Speciallæge funktion med ansættelser på KAS Gentofte, Rigshospital og Odense Universitetshospital. Direktør og lægefaglig ansvarlig ved Hjertecenter Varde i perioden 1997 til 2017, og i dag ansat ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

Han har en stor videnskabelig publikation, har været ekstern lektor ved Københavns og Odense Universitet, og Master of Health Management fra Copenhagen Business School i 2006.

Ricardo Sanchez har altid fundet kontakten og kommunikationen vigtigt til hans patienter. Han anser, at sundhedsvæsenet yder en behandling af høj kvalitet, og er funktionelt brugbart for patienterne. Han erkender, at i nogle situationer påføres patienterne en skade i forbindelse med en behandling eller undersøgelse, som overstiger hvad patienten med rimelighed bør tåle. Disse tilfælde kan have enorme omkostninger for patienten blandt andet økonomisk og socialt, derfor ønsker han at hjælpe med, at disse patienter får den erstatning, som de har krav på i forhold til lovgivningen.

Patientskade

Påføres man en patientskade, kan de personlige og økonomiske omkostninger være store. Derfor vil vi anbefale dig at kontakte os med henblik på vurdering af, om du er påført en patientskade, og med henblik på at få hjælp til at anmelde og varetage din sag. 

Det kan være svært at få anerkendt en patientskade med ret til erstatning, fordi det er et specielt og kompliceret område. Der stilles både krav til lægefaglig- og juridisk viden. Lad os hjælpe dig, vi besidder både lægefaglig- og juridisk viden. 

Vi arbejder kun med patientskadesager. Vi rådgiver og hjælper dig med at anmelde og varetage din sag hos Patienterstatningen. Er vi ikke enig i Patienterstatningens afgørelse, kan vi ligeledes påklage og varetage din sag hos Ankenævnet for Patienterstatningen.  

Vi varetager hele din sag fra start til slut hos Patienterstatningen eller hos Ankenævnet for Patienterstatningen. Under hele forløbet har vi en tæt dialog med dig.

Få en gratis forhåndsvurdering her

Hvem er vi?

Annette Sanchez

Annette Sanchez er uddannet sygeplejerske i 1997, samt bachelor jura i 2015.

Hun har mange års erfaring indenfor forskellige sundhedsfaglige specialer, hvilket giver hende stort indsigt i sygdomme og behandlingsmetoder.

I hendes arbejde som sygeplejerske, har hun altid vægtet kontakten, kommunikationen og fagligheden til patienterne højt. Hendes erfaring med patientskader er, at langt største delen af patienterne/kunderne som påføres en patientskade gennemgår en krise. Hun finder det derfor helt afgørende i arbejdet med patientskader, at etablere en god kontakt og kommunikation mellem kunden, for at kunne varetage og yde den bedst mulige juridisk rådgivning og sagsbehandling.

Annette Sanchez har arbejdet med patientskader hos et større advokatfirma.  Hun har opnået en stor erfaring med vurdering af sager, at anmelde sager, at anke sager samt processkriftligt arbejde.

Udover bachelor i jura har hun deltaget i relevante kurser i forhold til personskaderetten.

Ricardo Sanchez

Ricardo Sanchez er uddannet læge i 1976. Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin siden 1988. Speciallæge funktion med ansættelser på KAS Gentofte, Rigshospital og Odense Universitetshospital. Direktør og lægefaglig ansvarlig ved Hjertecenter Varde i perioden 1997 til 2017, og i dag ansat ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

Han har en stor videnskabelig publikation, har været ekstern lektor ved Københavns og Odense Universitet, og Master of Health Management fra Copenhagen Business School i 2006.

Ricardo Sanchez har altid fundet kontakten og kommunikationen vigtigt til hans patienter. Han anser, at sundhedsvæsenet yder en behandling af høj kvalitet, og er funktionelt brugbart for patienterne. Han erkender, at i nogle situationer påføres patienterne en skade i forbindelse med en behandling eller undersøgelse, som overstiger hvad patienten med rimelighed bør tåle. Disse tilfælde kan have enorme omkostninger for patienten blandt andet økonomisk og socialt, derfor ønsker han at hjælpe med, at disse patienter får den erstatning, som de har krav på i forhold til lovgivningen.

Godtgørelse for svie og smerte

Du kan få svie og smertegodtgørelse for hver sygedag din patientskade har medført. Man betragtes som syg, når man er sygemeldt eller i en form for lægelig behandling.

Godtgørelse for varigt mén

Godtgørelse for varigt mén er en kompensation for de varige helbredsmæssige gener og ulemper, som patientskaden har medført.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Du kan få erstatning for den mistede indtægt, hvis patientskaden har medført et midlertidigt indkomsttab. Erstatningen ydes først efter udløbet af den forventede sygeperiode for grundsygdommen.

Erstatning for helbredsudgifter og andet tab

Hvis du som følge af patientskaden har udgifter til medicin, behandling, kørsel m.v. kan du evt. få dine udgifter dækket. Udgifterne kan dækkes frem til din sags afslutning.

Godtgørelse for svie og smerte

Du kan få svie og smertegodtgørelse for hver sygedag din patientskade har medført. Man betragtes som syg når man er sygemeldt eller i en form for lægelig behandling.

Godtgørelse for varigt mén

Godtgørelse for varigt mén er en kompensation for de varige helbredsmæssige gener og ulemper, som patientskaden har medført.

Erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Du kan få erstatning for den mistede indtægt, hvis patientskaden har medført et midlertidigt indkomsttab. Erstatningen ydes først efter udløbet af den forventede sygeperiode for grundsygdommen.

Erstatning for helbredsudgifter og andet tab

Hvis du som følge af patientskaden har udgifter til medicin, behandling, kørsel m.v. kan du evt. få dine udgifter dækket. Udgifterne kan dækkes frem til din sags afslutning.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis du varigt helt mister evnen til at komme tilbage til dit tidligere job, eller kun kan arbejde en smule, så skal der laves en vurdering af dit varige erhvervsevnetab.

Erstatning til børn og unge

Påføres børn eller unge en patientskade vil de evt. have ret til erstatning. Læs hvilke regler der er gældende ved erstatning for børn og unge.

Har patientskaden medført dødsfald

Har patientskaden medført at du har mistet en ægtefælle eller en forsørger, mor eller far, vil du evt. have krav på erstatning.

Kan en patientskade anmeldes for sent?

Ja – en patientskade kan anmeldes for sent. En patientskade skal efter loven om klage-og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet være anmeldt til Patienterstatningen senest 3 år efter.

Erstatning for tab af erhvervsevne

Erstatning for tab af erhvervsevne

Hvis du varigt helt mister evnen til at komme tilbage til dit tidligere job, eller kun kan arbejde en smule, så skal der laves en vurdering af dit varige erhvervsevnetab.

Erstatning til børn og unge

Påføres børn eller unge en patientskade vil de evt. have ret til erstatning. Læs hvilke regler der er gældende ved erstatning for børn og unge.

Har patientskaden medført dødsfald

Har patientskaden medført at du har mistet en ægtefælle eller en forsørger, mor eller far, vil du evt. have krav på erstatning.

Kan en patientskade anmeldes for sent?

Ja – en patientskade kan anmeldes for sent. En patientskade skal efter loven om klage-og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet være anmeldt til Patienterstatningen senest 3 år efter.