Er du blevet påført en patientskade?

Du kan være berettiget til erstatning. Få en gratis forhåndsvurdering.

Vi hjælper dig hele vejen.

En patientskade/patientklage kan være, hvis:

Hvis du i forbindelse med undersøgelse eller behandling påføres en skade, kan du være påført en patientskade, som kan give dig ret til erstatning.

Du kan være påført en patientskade, selvom du syntes at personalet gjorde deres bedste. Når man vurderer om du er påført en patientskade, og om du har krav på erstatning, vurderer man ikke fagpersonalet.

Vi arbejder kun med patientskadesager. Vi rådgiver og hjælper dig med at anmelde og varetage din sag hos Patienterstatningen. Er vi ikke enig i Patienterstatningens afgørelse, kan vi ligeledes påklage og varetage din sag hos Ankenævnet for Patienterstatningen.

Få en gratis forhåndsvurdering

Skriv gerne lidt om, hvorfor du mener at være påført en patientskade samt hvornår. Vi kontakter dig hurtigst muligt 

Du kan være berettiget til erstatning

Vi varetager hele din sag fra start til slut hos Patienterstatningen eller hos Ankenævnet for Patienterstatningen. Under hele forløbet har vi en efter tæt dialog med dig, som foregår telefonisk og via e-mail. Kontakt os.

Det er et specielt og kompliceret område. Der stilles både krav til lægefaglig- og juridisk viden. Derfor kan vi hjælpe dig. Se mere om vores baggrund.

De personlige og økonomiske omkostninger være store. Derfor vil vi anbefale dig at kontakte os med henblik på vurdering af, om du er påført en patientskade. Få en gratis forhåndsvurdering.

Er vi ikke enig i Patienterstatningens afgørelse, kan vi påklage og varetage din sag hos Ankenævnet for Patienterstatningen. Se mere under klagesystemet.

Erstatning

For at sikre, at du får den erstatning som du har krav på, er vores anbefaling at få juridisk hjælp. Når Patienterstatningen har anerkendt at du er påført en patientskade, vurderer de derefter om du har krav på erstatning. Erstatningsreglerne findes i erstatningsansvarsloven. Nedenfor er en kort beskrivelse af de erstatningsposter som erstatningsansvarsloven indeholder. Det er ikke sikkert at du opfylder alle betingelser for at få alle erstatningsposter.

En behandlingsskade og/eller en lægemiddelsskade?

En patientskade kan være en behandlingsskade og eller en lægemiddelskade. Du kan ikke få erstatning for den grundsygdom som du blev behandlet for, hvis behandlingen ikke fører til den forventede helbredelse. Men du kan evt. få erstatning, hvis du påføres en merskade end den lidelse, som du blev behandlet for.

Behandlingsskade

Er du blevet påført en patientskade ved en behandling, en undersøgelse eller ved at dine symptomer ikke er blevet undersøgt rettidigt, altså forsinket diagnostik, kan du evt. være berettiget til erstatning.

Du kan evt. også være berettiget til erstatning, hvis der ved den behandling som du modtager, opstår komplikationer der er sjældne og alvorlige i forhold til den grundsygdom som du bliver behandlet for. Det betyder at der ikke behøver at være sket en decideret lægefejl.

Hvor kan man være påført en patientskade?

Du skal have modtaget en behandling eller undersøgelse af en sundhedsperson, der er autoriseret fx sundhedspersonalet på sygehusene offentlig eller privat, sundhedspersonalet i hjemmeplejen offentlig eller privat, hos egen læge, speciallæge, fysioterapeut med flere. Behandlingen kan også være givet af en person, som udfører behandlingen på vegne af en autoriseret sundhedsperson, fx en pædagog på et opholds- eller værested.

Lovens dækningsområde det vil sige hvor behandlingen eller undersøgelsen har fundet sted, samt om sundhedspersonen er autoriseret eller ej, er meget bred, derfor kontakt os med henblik på vurdering af om din skade hører ind under dækningsområdet.

Lægemiddelskade

Du kan være påført en patientskade på grund af et lægemiddel, der har givet dig alvorlige og sjældne bivirkninger, disse bivirkninger kan være fysiske og eller psykiske.

Hvor kan man være påført en patientskade?

Lægemidlet som du har anvendt, kan være udleveret af et hospital, et apotek, en læge, en tandlæge eller du kan evt. have købt lægemidlet i en butik, der er godkendt til salg af håndkøbsmedicin. Loven omfatter lægemidler, der er godkendt til markedsføring i Danmark og udleveret i Danmark.