Genoptagelse af erstatningssag

Genoptagelse

Din tidligere afsluttet patientskadesag skal genoptages, hvis der sker ændringer i dit liv. Det kan være, at din arbejdssituation har forandret sig, eller at dit helbred forværres.  

En genoptagelse kræver at de faktiske omstændigheder ændrer sig væsentligt i forhold til dem, der blev lagt til grund ved sagens afgørelse. Det betyder, at det skal være nye oplysninger, som ikke var til stede, da din sag blev afgjort.

Det er dig, som skal kunne bevise, at der er sket ændringer.  

Dit helbred er blevet forværret

Ved forværring af dit helbred i forhold til den afgørelse som du tidligere har fået, vil det være relevant at vurdere din helbredsmæssige situation med henblik på en vurdering af, om din sag skal genoptages med krav om yderligere godtgørelse for varigt mén.

Din helbredsmæssig forværring skal være en følge af din patientskade.

Det er vigtigt, at der er dokumentation for din helbredsmæssige forværring. Derfor bør du søge læge, så det derved er muligt at følge forværringen og nye behandlinger såsom operation eller en ny speciallægeerklæring, der kan støtte synspunktet om forværring.

Hvis din sag genoptages på grund af forværring af dit helbred, vil det ud over vurdering af méngrad også være relevant at vurdere, om yderligere krav for helbredsudgifter og andet tab og godtgørelse for svie og smerte kan kræves.

Din arbejdsmæssige situation har ændret sig

Hvis din arbejdssituation har ændret sig, så du yderligere er gået ned i løn sammenlignet med din indtægt da din patientskadesag blev afgjort, skal der foretages en ny vurdering af dit erhvervsevnetab.

En genoptagelse af din sag med henblik på en ny vurdering af dit erhvervsevnetab kan foretages selvom din méngrad ikke ændres.

En ændring af arbejdssituationen kan være, at du skal omskoles eller visiteres til fleksjob.

Hvis du allerede var i fleksjob, da din sag blev afgjort, og du måske har mistet dit fleksjob eller tilkendes førtidspension, vil det være en god ide at få ny vurdering af dit erhvervsevnetab. 

Forældelsesfrist for at genoptage en patientskadesag

I forbindelse med genoptagelse gælder de almindelige forældelsesfrister for en patientskadesag. Der skal søges om genoptagelse indenfor 3 år fra det tidspunkt, hvor du kendte eller burde kende til forværringen.

I patienterstatningssager gælder der dog en maksimal genoptagelsesfrist på 10 år fra den sidste positive afgørelse fra Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen.

Hvis du mener, at din sag bør genoptages, er du velkommen til at kontakte os for en vurdering af, om vi mener betingelserne for genoptagelse er opfyldt.

Genoptagelse af erstatningssag