Priser

Hvad koster det?

Vi tilbyder altid en gratis forhåndsvurdering af din patientskadesag. Efter denne vurdering er du ikke forpligtet til at gå videre med din patientskadesag.
Hvis vi vurderer, at vi kan hjælpe dig med din patientskadesag, vil du modtage et skriftligt tilbud, hvor prisen fastsættes ud fra en række parametre, så som tidsforbrug, kompleksitet og det opnåede resultat.
 
Alt afhængig af den konkrete sag, kan vi evt. tilbyde no cure- no pay. Det betyder at du kun betaler salær, hvis du får erstatning. På den måde ligger risikoen på vores side.
Kan vi tilbyde no cure- no pay, vil du få et overslag over, hvad du maksimalt skal forvente at betale for vores arbejde, hvis du får udbetalt erstatning.
 
Patientskadehjælp arbejder med vigtigheden i at have klare linjer for samarbejdet i forhold til den opgave som vi skal løse, samt til klientens udgift.