Har patientskaden medført dødsfald

Ved dødsfald

Har patientskaden medført at du har mistet en ægtefælle eller en forsørger, mor eller far, vil du evt. have krav på erstatning

Forsørgertabserstatning

Hvis din ægtefælle eller samlever mister livet som følge af patientskaden, kan du få erstatning for mistet forsørger og et overgangsbeløb. 

Du kan få forsørgertabserstatning hvis du var gift, registreret partner eller samlevende med afdøde. Der er ingen krav om, hvor længe du skal have boet sammen med afdøde, men I skal have levet sammen i et ægteskabeligt lignende forhold med for eksempel fælles bolig, sammenblandet økonomi og evt. børn. 

Forsørgertabserstatning udgør 30 % af afdødes årsindtægt x med 10. 

Erstatning for forsørgertab er skattefri.

Overgangsbeløb

Som hovedregel har du også ret til at få udbetalt overgangsbeløb, hvis du har ret til forsørgertabserstatning.  

Overgangsbeløbet fastsættes hvert år. Overgangsbeløbet ydes som en standardiseret kompensation til at hjælpe dig med, at få de udgifter som du har i forbindelse med f.eks. til en begravelse, et boskifte m.v., dækket. 

Overgangsbeløbet er skattefrit. 

Patientskade medført dødsfald
Begravelsesudgifter

Hvis du ikke er ægtefælle eller samlever til afdøde, men har afholdt begravelsesudgifterne, kan den pågældende evt. få erstatning for disse udgifter. Der kan ydes erstatning for rimelige udgifter i forbindelse med begravelsen. Der ydes ikke erstatning for udgifter til vedligeholdelse af gravstedet. 

Hvis der udbetales overgangsbeløb, kan den pågældende ikke også få erstatning for begravelsesudgifter. 

Erstatning for begravelsesudgifter er skattefri.  

Godtgørelse til forældre

Forældre, der mister et barn under 18 år som følge af en patientskade, er berettiget til en godtgørelse efter klage- og erstatningsloven. Godtgørelsen fastsættes årligt. 

Godtgørelsen til forældre er skattefri. 

Forsørgertabserstatning til børn

Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år, vil der blive udbetalt forsørgertabserstatning til disse børn. Stedbørn og plejebørn, hvis de er blevet forsørget af afdøde på tidspunktet for dødsfaldet, vil også have ret til forsørgertabserstatning. 

Erstatningen kan i særlige tilfælde ydes frem til barnets fyldte 24 år, hvis barnet var under uddannelse. 

Forsørgertabserstatningen udgør, hvad afdøde skulle have betalt i børnebidrag i levende live. Staten fastsætter hvert år et fast månedligt bidrag.  

Erstatningen er skattefri.