Godtgørelse for svie og smerte

Bliv ringet op til en uforpligtende snak

Svie og smerte

Svie og smerte er betegnelsen for den godtgørelse, der kan gives som kompensation for de smerter og gener, patientskaden har forårsaget.

Du kan få svie og smertegodtgørelse for hver sygedag, som din patientskade har medført. Man betragtes som syg, når man er sygemeldt eller i en form for lægelig behandling.

Du behøver ikke at være sengeliggende for at betegnes som syg, og du kan få svie og smertegodtgørelse for både en hel eller delvis sygemelding.

Svie og smertegodtgørelsen består af et fast beløb per sygedag. Din arbejdsmæssige situation eller lønindtægt vurderes ikke i forhold til, om du er berettiget til godtgørelsen.

Svie og smertegodtgørelsen er et skattefrit beløb. Du skal dog betale skat af renterne fra godtgørelsen.

Du kan få svie og smertegodtgørelse indtil: