Patientskade

Vi hjælper dig med:

Din patientskade / patientklage
  • Er din sygdom blevet forsinket diagnosticeret?
  • Er du blevet fejlbehandlet?
  • Er du blevet opereret, og fået flere smerter eller symptomer efter operationen?
  • Er du blevet fejlopereret?
  •  Har du fået ordineret forkert medicin, som har givet dig bivirkninger?
  • Har din medicin givet dig alvorlige bivirkninger?

Annette Sanchez

Annette Sanchez er uddannet sygeplejerske i 1997, samt bachelor jura i 2015.

Få en gratis forhåndsvurdering

Skriv gerne lidt om, hvorfor du mener at være påført en patientskade samt hvornår.
Vi kontakter dig hurtigst muligt 

Hvad er en patientskade?

En patientskade kan være en behandlingsskade og eller en lægemiddelskade. Du kan ikke få erstatning for den grundsygdom som du blev behandlet for, hvis behandlingen ikke fører til den forventede helbredelse. Men du kan evt. få erstatning, hvis du påføres en merskade end den lidelse, som du blev behandlet for.

patientskade
Behandlingsskade

Er du blevet påført en patientskade ved en behandling, en undersøgelse eller ved at dine symptomer ikke er blevet undersøgt rettidigt, altså forsinket diagnostik, kan du evt. være berettiget til erstatning. 

Du kan evt. også være berettiget til erstatning, hvis der ved den behandling som du modtager, opstår komplikationer der er sjældne og alvorlige i forhold til den grundsygdom som du bliver behandlet for. Det betyder at der ikke behøver at være sket en decideret lægefejl. 

Lægemiddelskade

Du kan ligeledes være påført en patientskade på grund af et lægemiddel, der har givet dig alvorlige og sjældne bivirkninger, disse bivirkninger kan være fysiske og eller psykiske.

Hvor kan man være påført en patientskade?

Behandlingsskade

Du skal have modtaget en behandling eller undersøgelse af en sundhedsperson, der er autoriseret fx sundhedspersonalet på sygehusene offentlig eller privat, sundhedspersonalet i hjemmeplejen offentlig eller privat, hos egen læge, speciallæge, fysioterapeut med flere. Behandlingen kan også være givet af en person, som udfører behandlingen på vegne af en autoriseret sundhedsperson, fx en pædagog på et opholds- eller værested.

Lovens dækningsområde det vil sige hvor behandlingen eller undersøgelsen har fundet sted, samt om sundhedspersonen er autoriseret eller ej, er meget bred, derfor kontakt os med henblik på vurdering af om din skade hører ind under dækningsområdet.

Lægemiddelskade

Lægemidlet som du har anvendt, kan være udleveret af et hospital, et apotek, en læge, en tandlæge eller du kan evt. have købt lægemidlet i en butik, der er godkendt til salg af håndkøbsmedicin.

Loven omfatter lægemidler, der er godkendt til markedsføring i Danmark og udleveret i Danmark.