Erstatning

Erstatning

For at sikre, at du får den erstatning som du har krav på, er vores anbefaling at få juridisk hjælp.
Når Patienterstatningen har anerkendt at du er påført en patientskade, vurderer de derefter om du har krav på erstatning. Erstatningsreglerne findes i erstatningsansvarsloven. Nedenfor er en kort beskrivelse af de erstatningsposter som erstatningsansvarsloven indeholder. Det er ikke sikkert at du opfylder alle betingelser for at få alle erstatningsposter. 
Egetbidrag

Få du tilkendt erstatning, fratrækker Patienterstatningen et lovpligtigt egetbidrag fra din erstatning. Egetbidraget er fastsat i klage- og erstatningsloven og fastsættes årligt. 

Den 1. juli 2018 trådte der nye regler i kraft, som betyder, at erstatninger udbetalt efter denne dato ikke kan kræves tilbagebetalt.