Om os

Hvem er vi?

Vi er sundhedsspecialister med mange års erfaring inden for sundhedsvæsenet, som henholdsvis sygeplejerske og læge. Derudover har Annette Sanchez en bachelor i jura, samt erfaring med patientskader fra advokatbranchen. 

Vi har igennem vores mangeårige arbejde i sundhedsvæsenet mødt patienter, som er blevet påført en patientskade, og rådgivet til at anmelde skaden. Vores erfaring er dog, at patienterne ikke anmelder patientskader med begrundelse, at de ikke sammen med deres sygdom kunne overskue, at varetage deres egen sag. 

Vi er ligeledes igennem vores mangeårige arbejde med patienter, vant til at kommunikere på et forståeligt sprog, vi er vant til at udvise forståelse og lytte, selv for den patient hvor livet er svært. Vores erfaring er, at hvis man påføres en patientskade, bliver livet svært med mange udfordringer på mange områder.  

Vi ønsker, at give alle en mulighed for, at få professionel hjælp til at anmelde deres sag, samt at varetage sagen. I dansk lovgivning har man krav på erstatning, når man er påført en patientskade. Vi mener, at det er utrolig vigtigt at få anmeldt patientskaden, idet mange som påføres en patientskade er i risiko for, at miste indtægt resten af livet

Lovgivningen kan ikke fjerne dine gener, men den kan være med til at kompensere økonomisk. 

Vi vil derfor gøre vores absolut bedste for at hjælpe dig med, at få din patientskade anerkendt med henblik på erstatning til dig. Du kan få en gratis forhåndsvurdering af din sag lige her. 

Indehavere

Annette Sanchez

Annette Sanchez er uddannet sygeplejerske i 1997, samt bachelor jura i 2015.

Hun har mange års erfaring indenfor forskellige sundhedsfaglige specialer, hvilket giver hende stort indsigt i sygdomme og behandlingsmetoder.

I hendes arbejde som sygeplejerske, har hun altid vægtet kontakten, kommunikationen og fagligheden til patienterne højt. Hendes erfaring med patientskader er, at langt største delen af patienterne/kunderne som påføres en patientskade gennemgår en krise. Hun finder det derfor helt afgørende i arbejdet med patientskader, at etablere en god kontakt og kommunikation mellem kunden, for at kunne varetage og yde den bedst mulige juridisk rådgivning og sagsbehandling.

Annette Sanchez har arbejdet med patientskader hos et større advokatfirma.  Hun har opnået en stor erfaring med vurdering af sager, at anmelde sager, at anke sager samt processkriftligt arbejde.

Udover bachelor i jura har hun deltaget i relevante kurser i forhold til personskaderetten.

Ricardo Sanchez

Ricardo Sanchez er uddannet læge i 1976. Speciallæge i anæstesiologi og intensiv medicin siden 1988. Speciallæge funktion med ansættelser på KAS Gentofte, Rigshospital og Odense Universitetshospital. Direktør og lægefaglig ansvarlig ved Hjertecenter Varde i perioden 1997 til 2017, og i dag ansat ved Sydvestjysk Sygehus Esbjerg.

Han har en stor videnskabelig publikation, har været ekstern lektor ved Københavns og Odense Universitet, og Master of Health Management fra Copenhagen Business School i 2006.

Ricardo Sanchez har altid fundet kontakten og kommunikationen vigtigt til hans patienter. Han anser, at sundhedsvæsenet yder en behandling af høj kvalitet, og er funktionelt brugbart for patienterne. Han erkender, at i nogle situationer påføres patienterne en skade i forbindelse med en behandling eller undersøgelse, som overstiger hvad patienten med rimelighed bør tåle. Disse tilfælde kan have enorme omkostninger for patienten blandt andet økonomisk og socialt, derfor ønsker han at hjælpe med, at disse patienter får den erstatning, som de har krav på i forhold til lovgivningen.